Luchtvochtigheid

luchtvochtigheid houten vloer
hydrometer luchtvochtigheid
houten vloer luchtbevochtiger

Luchtvochtigheid vloer

Hout blijft een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid en temperatuur. Met name in het stookseizoen, kunnen naden ontstaan. Dit is het normale gedrag van een houten vloer en dient geaccepteerd te worden.

Om het vochtgehalte in de ruimte op peil te houden, kunt u een luchtbevochtiger plaatsen. Deze zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Zo voorkomt u dat er barsten in uw vloer ontstaan, of dat deze gaat uitzetten/krimpen.

Houten vloer krimpt

Bij een lage relatieve luchtvochtigheid krimpt het hout, terwijl het bij een hoge relatieve luchtvochtigheid uitzet.

Dit gebeurt in een ruimte met vloerverwarming, maar ook in ruimtes met conventionele verwarming. Want hout heeft in feite weinig last van de temperatuur op zich. Wel is het zo dat de temperatuurschommelingen direct invloed hebben op de relatieve vochtigheid en daar heeft het hout dus wél last van. Wanneer de vochtigheid verandert, verandert door de wisselwerking van de lucht en het hout ook het vochtpercentage in het hout. Wanneer de vochtigheid van de omgevingslucht te laag is, zal uw houten vloer vocht af gaan staan aan de omgevingslucht. Hierdoor verlaagt het vochtpercentage in het hout, waardoor de vloer kan krimpen en er sprake kan zijn van naadvorming in uw vloer.

Luchtbevochtiger

Dit is het normale gedrag van een houten vloer en dient u te accepteren.

Een relatieve luchtvochtigheid (RLV) van 50 tot 60% is noodzakelijk voor een blijvend mooie vloer. Gebruik daarom gedurende het stookseizoen altijd een luchtbevochtiger en houd de vochtigheid in de gaten middels een geijkte hygrometer

Meer informatie over luchtvochtigheid